TƯ VẤN MUA LAPTOP

Tư vấn mua Laptop
Bộ vi xử lý: Core i3, i5, i7.
Ổ Đĩa Cứng: SSD hay HDD
Bộ Nhớ RAM: 4GB - 16GB
Màn Hình: Kích thước phù hợp
Loại Pin:   Thời gian sử dụng
Bảo hành: Thời gian bảo hành.
Kiểu giáng máy;...
Mua hàng

Pin SONY BPS35

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 3.000 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trực tiếp.
Mua hàng

Pin laptop DELL 3458

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 2,800 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trực tiếp.
Mua hàng

Pin DELL 7440

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 6,200 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trực tiếp.
Mua hàng

Pin Laptop ACER 4820

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 5,200 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trực tiếp.
Mua hàng

Pin ACER S7-391

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 5,800 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trực tiếp.
Mua hàng

Pin Laptop ASUS X554L

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 4,800 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trực tiếp.
Mua hàng

Pin Laptop ASUS X550

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 2,800 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trực tiếp.
Mua hàng

Pin Toshiba Satellite L40

Tình Trạng: Mới 100%
Dung lượng: 10,400 mAH
Loại Pin: Lithium - ION
Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hết hàng
 
Chú ý: Khách hàng liên hệ trước.
Mua hàng